ជនបរទេសផ្ញាក់ផ្អើលនឹង ហាង១០០យេន របស់ជប៉ុនដែលជាភ្នំទ្រព្យ – Kalib9 ប្លែកៗ | Kalib9
kalib9

ជនបរទេសផ្ញាក់ផ្អើលនឹង ហាង១០០យេន របស់ជប៉ុនដែលជាភ្នំទ្រព្យ

១. រកធុងសំរាមមិនឃើញសោះ ប៉ុន្តែទីក្រុងឡើងស្អាត

外国人①២. ប្រើអក្សរដល់ទៅ ៣ ប្រភេទ

外国人②
៣. បន្ទប់ទឹក គឺបំពាក់ដោយឧបករណ៍​ បច្ចេកវិទ្យាយ៉ាងទំនើប

外国人③

៤. ម៉ាស៊ីនលក់ច្រើនប្រភេទ មានដាក់តាមសាធារណះជាច្រើន

外国人④៥. នៅពេលគេអាប់លុយ គឺយ៉ាងត្រឹមត្រូម​ គឺមិនដែលខុសទេ ចឹងហើយយើងមិិនបាច់បញ្ជាក់នោះទេ

外国人⑤៦. អ្នកជិះរថ្ថភ្លើង មិនមាត់ឡូឡាទេ ពួកគេគឺតែងតែរក្សារភាពស្ងាមស្ងាត់

外国人⑥៧. ម្ហូបអាហាររបស់ប្រទេសជប៉ុនគឺមិនប៉ះពាល់សុខភាពឡើយ ទោះជាញាំឆ្អែតយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏មិនធាត់ដែរ

外国人⑦
៨. ផ្សារ ១០០យេន គឺជាភ្នំទ្រព្យ

外国人⑧

៩. ម្ហូបអាហារ ដែលលក់នៅក្នុងផ្សារ គឺ មានរស់ជាតិឆ្ងាញ់ ដូចម្ហូបប្រពន្ធធ្វើអញ្ចឹង

外国人⑨
១០. ប្រសិនបើអ្នកមានកន្ទេលហើយ អ្នកមិនត្រូវការអ្វីៗទៀតទេ

 

外国人⑩
១១. មានអារម្មណ៍ រំភើព មានអារម្មណ៍ ល្អ នៅក្នុងរដូវក្ដៅ ពេលបានឮសំលេងសត្វរ៉ៃជប៉ុន

外国人⑪
១២.​ ការទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវ ដោយអារម្មណ៍ពិតចេញពីបេះដូង

外国人⑫