២៤រូបភាពដែលបង្ហាញថាបុរស់ៗមានអាយុខ្លីជាងស្រ្តី!!!! បើបងៗអានហើយគិតថាជាការពិតជួយស៊ែរផង!!! – Kalib9 គំនិត ប្លែកៗ | Kalib9
kalib9

២៤រូបភាពដែលបង្ហាញថាបុរស់ៗមានអាយុខ្លីជាងស្រ្តី!!!! បើបងៗអានហើយគិតថាជាការពិតជួយស៊ែរផង!!!

 

វាជាការពិតដែលគេដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាស្ត្រីរស់នៅបានយូរជាងបុរស។
ប្រសិនបើអ្នកមិនធ្លាប់ប្រមូលអារម្មណ៍លើហេតុផលនៃបាតុភូតនេះទេការចងក្រងនូវរូបភាពគួរឱ្យអស់សំណើច!!!!

បើបងៗអានហើយគិតថាជាការពិតជួយស៊ែរផង!!!

១ ខ្ញុំចេះហោះហើយ តែប៉ុន្នេះមិនបាច់យន្តហោះទេ ហាហា

២ ត្រូវមួយព្រួញហ្នឹងគ្មានបញ្ហា ឡាៗ

៣ ខ្ញុំចង់ដឹងថាលោតទៅវាស្លាប់ឬអត់!!!

៤ មិនថាខ្សែភ្លើងបែបណាក៏គ្មានបញ្ញា

៥ ប៉ាៗទំលាក់មកកូនចាំទទួល

៦ គ្មាបញ្ហាគ្រាន់តែតខ្សែរភ្លើងហ្នឹង

៧ ទឹកហូរតិចៗហ្នឹង កុំបារម្ភ

៨ រកឃើញនូវៗៗៗៗ

៩ វាទៅនៅណា ម៉ិចបានរកមិនឃើញ?

១០ ទំលាប់ខ្ញុំគឺស្លៀកខោតែបែបនេះ

១១ អីយ៉ាឡានជិះឡាន

១២  ជីវិតគឺបែបនេះ

១៣ ភ្នែករបស់ខ្ញុំនូវល្អតើ!!!

១៤ អាម៉ាស៊ីនត្រជាក់នឹងកើតថីវា!!!

១៥ ជិតហើយនៅលោកម្ចាស់ ធ្ងន់ណាស់លោក

១៦ លោកម្ចាស់រកឃើញខ្សែរភ្លើងដាច់នូវ?

១៧ ទឺកកកនេះផ្អែមណាស់

១៨ ឆ្ងល់ដែលម៉ិចបានវាដាច់ចឹង!

១៩ ដៃខ្ញុំរវល់ពាក់វ៉ែនតា

២០ សប្បាយណាស់បើបានបែបនេះរាល់ថ្ងៃសប្បាយស្លាប់ហើយ

២១ ខ្ញុំក្លាចរបូតដៃ ចឹងទាល់តែធ្វើចឹងបានសុវត្ថិភាព

២២ លុយច្រើនណាស់ ហុចឲ្យលឿនមក

២៣ ក្រពើនេះមានពង់ប៉ុន្មាន??

២៤ នៅឲ្យស្ងៀមមើល ពិបាកឈរណាស់លោក២៤រូបភាពដែលបង្ហាញថាបុរស់ៗមានអាយុខ្លីជាងស្រ្តី!!!! បើបងៗអានហើយគិតថាជាការពិតជួយស៊ែរផង!!!២៤រូបភាពដែលបង្ហាញថាបុរស់ៗមានអាយុខ្លីជាងស្រ្តី!!!! បើបងៗអានហើយគិតថាជាការពិតជួយស៊ែរផង!!!