ទាយចិត្តមនុស្សតាមរយៈការទទួលទានកាហ្វេ! – Kalib9 ហុងស៊ុយ | Kalib9
kalib9

ទាយចិត្តមនុស្សតាមរយៈការទទួលទានកាហ្វេ!

តាមរយៈការហ្វេដែលមនុស្សចូលចិត្តទទួលទាន អាចទាយដឹងពីនិស្ស័យចិត្តគំនិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗបាន…

១.ចូលចិត្តការហ្វេល្វីង : ជាមនុស្សចូលចិត្តធ្វើការដោយយកចិត្តទុកដាក់ ពូកែគិតបង្កើតគម្រោងមានដុងខាងជំនញ តែក៍ជាមនុស្សពោពេញទៅដោយភាពតានតឹង ព្រោះតែចង់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការងារសម្រេចបានជោគជ័យបានល្អ តាមការដូចដែលខ្លួនបានរំពឹងទុកពីរមុននោះផងដែរ។

២.ចូលចិត្តការហ្វេដែលមានរស់ជាតិប្រេងតិចៗ: ជាមនុស្សបើកជំហចិត្តទូលាយ ចូលចិត្តភាពសប្បាយរីករាយក្នុង ជី​ វិត ស្រលាញ់យុត្តិធម៍ មិនចូលចិត្តការយកប្រៀបនិងរក្សាសិទ្ធខ្លួនឯងជានិច្ច។

៣.ចូលចិត្តកាហ្វេក្លិនឈ្ងុយខ្លាំងៈ ជានុស្សរើសច្រើន ចូលចិត្តតែវត្ថុល្អៗដាច់គេមកប្រើជាពិសេស ជាមនុស្សដែល ស្រលាញ់មិត្តភក្តិ។

៤.ចូលចិត្តកាហ្វេរសជាតិស្រាលៈ ជាមនុស្សចូលចិត្តភាពស្ងប់ស្ងាត់ សុភាពស្រលាញ់អនាម័ សប្បាយទាំងរាងកាយ និងចិត។ ក្រៅពីនេះ អ្នកជាមនុស្សគោរព្ធការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកដ៍ទៃ មិនចូលចិត្តកាកែប្រែបើគ្មានការចាំបាច់ ។

៥.ចូលចិត្តកាហ្វេផ្អែមខ្លាំងៈ ជាមនុស្សដែលមានអារម្មងាយប្រែប្រួលមានការស្រមើក្នុងជីវិតខ្លួនឯង និងចង់ក្លាយខ្លួន ជាមនុស្សពិសេសរបស់នរណាម្នាក់។

៦.ចូលចិត្តកាហ្វេល្មមៈ មិនផ្អែមពេក​ឬក៍ល្វីងពេក ជាមនុស្សចូលចិត្តដាក់ខ្លួនចិតលតល្អ មិនចូលចិត្តកាប្រកួតប្រជែង អួតសម្ញែង ថែមទាំងមនុស្សថែទាំសុខភាព យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀនសូត្រ ស្វែងរកចំណេះដឹងដាក់ខ្លួនឯង។

៧.ចូលចិតកាហ្វេក្ដៅៈ ជាមនុស្សស្វែងរកសេចក្តី ចូលចិត្តភាពស្រស់បំព្រង មិនស្ពិកស្រពន់ និងពួកែសម្របខ្លួន និង រៀនសូត្រស្វែងយល់ស្ថានការណ៍​ និងចូលចិត្តផ្តល់គំនិតល្អៗដាក់អ្នកដ៍ទៃផងដែរ។

៨.ចូលចិតកាហ្វេត្រជាក់ៈ ជាមនុស្សចូលចិត្តមានមិត្តភក្តិច្រើន ពេលធ្វើការមានការផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំង មិនឡួកឡំ ជាមួយពេលសម្រាក់នោះឡើយ។ ម្យ៉ាងទៀតជាមនុស្សស្វាហាប់ រួសរាយ ធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្បែខ្លួនបានសប្បាយចិត្ត ខ្លាំងផងនោះដែរ៕

Who want to apply to study in Japan? And don’t know how to apply, right? Ok, Don’t worry. Please take your mobile and then call to 069373168 for consulting. Don’t be late because admission nearly close.