ក្នុងភាពជាយុវវ័យមានកំហុសឆ្គងមួយចំនួនដែលមនុស្សជាច្រើនតែងតែធ្វើ – Kalib9 ប្លែកៗ | Kalib9
kalib9

ក្នុងភាពជាយុវវ័យមានកំហុសឆ្គងមួយចំនួនដែលមនុស្សជាច្រើនតែងតែធ្វើ

យុវវ័យជាវ័យមួយដែលមនុស្សចង់ដឹង ចង់លឺហើយប្រហែលជាហ៊ានធ្វើនូវគ្រប់យ៉ាងតាមដែលចិត្តគេចង់ដោយមិនសូវជាខ្វាយខ្វល់ពីបញ្ហាអ្វីដែលកើតឡើងក្រោយពីអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើនោះឡើយ តែយ៉ាងណាពេលឈានដល់វ័យចាស់ទុំបន្ដិចមនុស្សមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមមានវិប្បសារីចំពោះរឿងឆ្គាំឆ្គងដែលគេធ្លាប់ធ្វើមុន ដោយឡែកខាងក្រោមនេះអាចថាជាកំហុសឆ្គងមួយចំនួនដែលយុវវ័យភាគច្រើនតែងតែធ្វើ ។

ចំណាយលុយលើរបស់ដែលមិនគួរចំណាយ

គេងបានតិចតួច

ចំណុចអាចថាបច្ចុប្បន្នគឺត្រូវភាគច្រើន ដោយសារយុវវ័យមួយចំនួនចូលចិត្តទៅលេងកម្សាន្តពេលរាត្រី ខណៈមួយចំនួនងប់និងបណ្ដាញសង្គមឬហ្គេមជាដើមដែលធ្វើអោយពួកគេមានពេលគេងមិនគ្រប់គ្រាន់។

គិតថាបាត់បង់ស្នេហាដូចជាថ្ងៃអវសាននៃពិភពលោក

មនុស្សមួយចំនួនបានសាងកំហុសឆ្គងដូចជាធ្វើអត្តឃាត ឬក៏ធ្វើបាបខ្លួនក្រោយពេលដែលពួកគេមានការបែកបាក់ក្ដីស្នេហ៍ ពួកគេគិតថាខ្លួនគ្មានផ្លូវត្រូវដើរទៅមុខបន្តទៀតនោះទេ ។

ចូលចិត្តធ្វើគ្រប់យ៉ាងតាមចិត្តក្ដៅដោយមិនបានគិតគូអោយល្អិតល្អន់

 

ចំណាយពេលច្រើនហួសហេតុលើបណ្ដាញសង្គម

ចូលចិត្តនិយាយរឿងមួយចំនួនទៅកាន់អ្នកដទៃស្របដែលវាពួកគេមិនត្រូវការដឹងពីរឿងនោះផង

ចូលចិត្តគិតតាមសម្ដីនិងអារម្មណ៍អ្នកដទៃ

ខ្ជះខ្ជាយពេលច្រើនជាមួយនិងទូរទស្សន៍ឬខ្សែភាពយន្ត ហើយញាំុអាហារដែលសូវជាមានផលល្អសម្រាប់សុខភាពថែមទាំងកើនទម្ងន់