គ្រាន់តែឃើញមុខប្រិយមិត្តភាគច្រើនប្រាកដជាស្គាល់ថាពួកគេគឺជានរណាជាក់ជាមិនខាន ។ – Kalib9 ប្លែកៗ | Kalib9
kalib9

គ្រាន់តែឃើញមុខប្រិយមិត្តភាគច្រើនប្រាកដជាស្គាល់ថាពួកគេគឺជានរណាជាក់ជាមិនខាន ។

ពួកគេគឺជាកំពូលកីឡាករបាល់ទាត់លំដាប់ពិភពលោកដែលមានភាពល្បីល្បាញបំផុត ដែលខ្លះគឺជា idol របស់អ្នកទៀតផង ដូចនេះអ្នកប្រហែលជាដឹងរឿងរ៉ាងខ្លះរួចមកហើយអំពីពួកគេ ហើយក៏ដឹងផងដែរថាសព្វថ្ងៃនេះពួកគេមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដល់កម្រិតណា គឺរហូតដល់ថ្នាក់មនុស្សភាគច្រើនរកមួយជីវិតមិនស្មើរពួកគេរកមួយខែផង ។

ប៉ុន្តែអ្នកប្រហែលជាមិនធ្លាប់បានដឹងទេថាជីវភាពរបស់ពួកគេពីមុនខុសពីបច្ចុប្បន្នបែប ? បើចង់ដឹងសូមទស្សនាការប្រៀបធៀបគេហដ្ឋានដែលពួកគេរស់នៅពីមុន និងបច្ចុប្បន្ន អ្នកនឹងឃើញពីភាពខុសគ្នានៃជីវភាពរបស់ពួកគេកាលពីមុននឹងបច្ចុប្បន្នមិនខាន ។

១០

 

ប្រភព ៖ Youtube