រោងសញ្ញា៨យ៉ាង នៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួក្បាល ដែលមិនត្រូវមើលរំលង – Kalib9 សម្រស់ & សុខភាព | Kalib9
kalib9

រោងសញ្ញា៨យ៉ាង នៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួក្បាល ដែលមិនត្រូវមើលរំលង

នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រជាជនប្រមាណ ៧៩៥.០០០នាក់កើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ បើយោងតាម American Heart Association វាគឺជាឃាតករសំលាប់មនុស្សចំណាត់ថ្នាក់ទី៥ ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិចដែលធ្វើអោយពិការភាព⁣ និងសំលាប់មនុស្សជិត ១៣០.០០០នាក់ ក្នុងមួយឆ្នាំ។

តើអ្នកធ្លាប់គិតថាអ្នកអាចនឹងមានហានិភ័យនៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលឬជំងឺស្ទះសរសៃឈាមខួរក្បាលដែរឬទេ?

ខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីងាយៗក្នុងការសំគាល់អាការភ្លាមៗនៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល

  1. ផ្ទៃមុខធ្លាក់មួយចំហៀង
  2. ដៃទាំងសងខាងខ្សោយ⁣ ពិបាកលើក
  3. ពិបាកនិយាយ ឬនិយាយត្រដិត
  4. ស្ពឹកឬខ្សោយនៃមុខ⁣ ដៃ⁣ ឬជើង ជាពិសេសលើផ្នែកម្ខាងនៃរាងកាយ
  5. ការយល់ច្រឡំ⁣ ពិបាកនិយាយ ឬពិបាកយល់
  6. ភ្នែកម្ខាង ឬទាំងសងខាងពិបាកមើល
  7. ពិបាកដើ  វិលមុខ
  8. ឈឺក្បាលខ្លាំងដោយគ្មានមូលហេតុ

បើសិនជាអ្នក ឬអ្នកជំងឺមានអាការដូចខាងលើគួរតែប្រញាប់ទៅមន្ទីពេទ្យភ្លាមព្រេាះគេអាចជួយសង្គ្រេាះក្នុងកំឡុង ពេល ៣ទៅ៤ ម៉ោងនៅពេលអ្នក ឬអ្នកជំងឺមានអាការដូចខាងលើ។

error: Content is protected !!