អង្គរវត្ត – Kalib9 គំនិត ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ | Kalib9
kalib9

អង្គរវត្ត

អង្គរវត្ត ជាប់ជាស្ថាបត្យកម្មកំពូលក្នុងលោក។ លក្ខណៈពិសេសរបស់អង្គរវត្ត គឺជា
– ប្រាសាទដែលបង្រួម ឧបទ្វីបទាំងអស់ បញ្ជូលគ្នា។
– រៀងរាល់ថ្ងៃទី 21 ខែមីនា និងថ្ងៃ21 ខែកញ្ញា គឺព្រះអាទិត្យរះនិងលិចចំកណ្តាលកំពូលប្រាសាទ។
– គ្រប់អ័ក្សនៃជ្រុងរបស់ប្រាសាទ គឺកើតចេញពីរង្វង់ តំណាងឲ្យហ្វូងតារា ត្រាគោ។
– ប្រាសាទអង្គរវត្តមាន រាងឆ្លុះ 3 ជាន់ជាប់ៗគ្នាបើធៀបនឹងផ្ទៃទឹក (បារាយ) បច្ចុប្បន្នរីងបារាយខាងកើតអស់មួយហើយ។
– គ្រឹះប្រាសាទធ្វើអំពីដីខ្សាច់ ដែលពឹងលើចរន្តខ្សែទឹករបស់ភ្នំគូលែនទាំងស្រុង។
– អង្គរវត្ត ស្ថិតនឹងខ្សែអ័ក្សនៃផែនដីទាំងមូល គឺខ្សែទី 7 ជាន់គ្នាជាមួយនឹង ប្រាសាទពីរ៉ាមីត កេអុប នៅ មុិចសុិច ពីរ៉ាមីត ជីហ្សា នៅអេសុីប។
– ប្រាសាទមួយនេះមានលក្ខណៈពិសេសមួយគឺប្រែពណ៌ពីមាសទៅប្រាក់ ពីប្រាក់មកសំរិទ្ធ ទៅតាមពេលវេលាមួយទៀងទាត់ ព្រឹក ថ្ងៃ និង រសៀល។
– អ្នកស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងទៀតថា មានតម្លៃទាំងផ្នែកបញ្ញា ផ្នែកស្ថាបត្យកម្មនិងសម្បត្តិវប្បធម៌។
-អង្គេវត្តជាស្ថាបត្យកម្មបានទទួលការគណនានិងធ្វើឡើងយ៉ាងសុក្រឹត្យបំផុតលើពិភពលោក។ បច្ចុប្បន្នក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅតែចោទជាសំនួរទៅកាន់ប្រាសាទដែលអស្ចារ្យបំផុតក្នុងលោកនេះ។

error: Content is protected !!