នំ Cake ស្នាដៃអ្នកស្ថាបត្យករពិតគួរអោយសរសើរមែន – Kalib9 ប្លែកៗ | Kalib9
kalib9

នំ Cake ស្នាដៃអ្នកស្ថាបត្យករពិតគួរអោយសរសើរមែន

សម្រាប់នំខេកតែងត្រូវបានច្នៃឡើងតាមការចង់បានរបស់អតិថិជន តែយ៉ាងណាភាគច្រើនស្ថិតក្នុងរាងជ្រុងឬមូលហើយគ្រាន់តែបន្ថែមក្បាច់ក្បូរជុំវិញប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែក្រឡេកមកមើលនំខេកដែលជាស្នាដៃរបស់អ្នករៀនផ្នែកស្ថាបត្យករវិញគឺធានាប្លែកៗនិងស្រស់ស្អាតខ្លាំងតែម្ដង ។

ប្រភព ចង់ដឹង