សួនបាញ់ទឹកដ៏ស្រស់ស្អាតទាំង ១៧ ដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកឈរសំឡឹងមិនដាក់ភ្នែក – Kalib9 ចែកចាយ ប្លែកៗ | Kalib9
kalib9

សួនបាញ់ទឹកដ៏ស្រស់ស្អាតទាំង ១៧ ដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកឈរសំឡឹងមិនដាក់ភ្នែក

ឃើញសួនបាញ់ទឹកទាំង ១៧ នេះអ្នកប្រហែលជាលួចស្ញើចសរសើរដល់ស្ថាបត្យករដែលបានគូសប្លង់ ក៏ដូចជាក្រុមវិស្វករដែលបានសាងសង់វាជាក់ជាមិនខាន ពីព្រោះតែសួនបាញ់ទឹកនីមួយៗសុទ្ធសឹងតែមានភាពប្លែកៗ រៀងៗខ្លួនដែលធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាឈរសំឡឹងមិនដាក់ភ្នែក។

តោះទៅទស្សនាទិដ្ឋភាពសួនបាញ់ទឹកដ៏អស្ចារ្យទាំងនេះបន្តិចទៅមើល ៖

BackNext1. សួនកញ្ចក់បាញ់ទឹក Metalmorphosis នៅសហរដ្ឋអាមេរិក

© Rick_28105

សេចក្ដីជូនដំណឹងសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលប្រើប្រាស់ PC ដើម្បីអានអត្ថបទពី Jongdeng.net យើងខ្ញ៉ំសូមណែនាំប្រិយមិត្តឲ្យប្រើប្រាស់ Smart Phone ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទស្សនា ដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី Facebook រួចបើកចូលទៅកាន់ Page របស់យើងខ្ញ៉ំដែលមានឈ្មោះថា Jongdeng រួចចុចអានអត្ថបទដែលប្រិយមិត្តចង់អានដើម្បីអានអត្ថបទជាទម្រង់ Instant Article ។BackNext