ឃើញហើយច្រណែន! មកធ្វើការក្រៅស្រុក3ឆ្នាំ ចុងក្រោយមកចាញ់សម្រស់បុរសជនបទម្នាក់ – Kalib9 ប្លែកៗ | Kalib9
kalib9

ឃើញហើយច្រណែន! មកធ្វើការក្រៅស្រុក3ឆ្នាំ ចុងក្រោយមកចាញ់សម្រស់បុរសជនបទម្នាក់

ហេតុតែគូរគេ គេធ្វើយ៉ាងមិុចក៏សមដែរ។ អ្នកខ្លះកើតមករូបរាងស្អាតបាតក៏មិនប្រាកដថាមានដៃគូរអនាគតស្អាតសមរូបសមរាងទៅនឹងខ្លួនឯង អ្នកខ្លះធម្មជាតិមកមិនសូវស្អាតតែក៏បានជួបគូរអនាគតស្អាតក៏មាន ពិតដូចពាក្យចាស់ថាមែន ស្អាតគូរអាក្រក់ សគូរខ្មៅ ពិតមិនខុសមែន។ ដូចគូរស្នេហ៏ខាងក្រោមនេះអញ្ចឹង ម្នាក់ស ម្នាក់ខ្មៅ ហើយថែមទាំងខុសសញ្ចាតិគ្នាទៀត សំបកក្រៅកាន់តែមិនសីុគ្នាទៀត តែចុងក្រោយនៅតែចូលសូង ខាងប្រុសទាល់តែបាន ប្រហែលខាងប្រុសមានក្លេល្អហើយមើលទៅ។

 

foto bayu kumbara 1

 

ខាងស្រីបានធ្វើចំណាកស្រុកមកធ្វើការស្មគ្រ័ចិត្តនៅប្រទេស ឥណ្ឌូនេសីុ រយះពេល3ឆ្នាំ ពេលដែលមកធ្វើការខាងបុរសជាគូរស្នេហ៏តែងតែងចេះជួយយកឧស្សាហ៏គាត់ ហើយយកចិត្តទុកដាក់ ថ្វីត្បិតតែបុរសខាងលើរូបសម្បត្តិមិនសូវបានមែន តែទឹកចិត្តរបស់គាត់អាចថាល្អជាងបុរសដែលមានរូបសម្បត្តិសង្ហារផងដែរ។ ហើយខាងស្រីបានបន្តទៀតថា ពេលដែលពួកគាត់រៀបការនឹងគ្នាទៅ ច្បាស់ណាស់ ពិធីមង្គលការគាត់​ នឹងក្លាយជាប្រធានបទ យ៉ាងក្តៅសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូល។

 

 

តែគាត់មិនបានខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់ គាត់ពេញចិត្តនឹងភាពរស់នៅសាមញ្ញធម្មតារបស់គាត់ មិនខ្វល់ពីរូបសម្បត្តិខាងក្រៅ ទោះបីជាមានមតិរិះគន់ ឬការតិះទៀនពីសំណាក់អ្នកដទៃក៏ដោយ ក៏មិនមែនជាឧបសគ្គសម្រាប់ក្តីស្នេហាគាត់ដែរ។