ស្រីៗប្រាកដជាចង់ឈឺមិនខាន!!! បន្ទាប់ពីឃើញរូបថតDoctorសង្ហារនេះហើយ – Kalib9 ប្លែកៗ | Kalib9
kalib9

ស្រីៗប្រាកដជាចង់ឈឺមិនខាន!!! បន្ទាប់ពីឃើញរូបថតDoctorសង្ហារនេះហើយ

ប្រុសសង្ហារៗគ្រប់គ្នាមិនអាចជាគ្រូពេទ្យទេ តែគ្រូពេទ្យអាចជាប្រុសង្ហារ។ សាកស្រមើសមៃបន្តិចមើល នារីៗ បើពេលឈឺហើយបានពេទ្យសង្ហារៗបែបនេះទៅពិនិត្យទៀតមិនដឹងជាល្អយ៉ាងណាទេ ប្រហែលជាជំងឺជាហើយក៏មិនចង់ទៅដែរ នៅអូសកាឡានៅនឹង។ តោះចង់ដឹងថាពួកគាត់សង្ហារយ៉ាងណានោះ មកទស្សនារូបភាពពួកគាត់ទាំងអស់គ្នា ពេលហើយស្រីហាមCrush ហាហា:

comments