៣កន្លែងខាងក្រៅ មើលលើ​រាងកាយ​មនុស្ស​ប្រុស អាច​ដឹងពី​ទំហំ​អាអូនតូច​ធំប៉ុណ្ណា? – Kalib9 ប្លែកៗ | Kalib9
kalib9

៣កន្លែងខាងក្រៅ មើលលើ​រាងកាយ​មនុស្ស​ប្រុស អាច​ដឹងពី​ទំហំ​អាអូនតូច​ធំប៉ុណ្ណា?

ពិត​ណាស់ វិធី​ដ៏​មាន​ប្រសិទ្ធិភាពបំផុត​ដើម្បី​មើល​ដឹង​ពី​ទំហំ​អាអូនតូច​បុរសៗ​បាន​គឺ ការពិនិត្យ​មើល​ដោយ​ភ្នែក​របស់​អ្នក​ពេល​ស្រាត​ខោក្នុង​របស់​គេ​ចេញ​រួច។ ប៉ុន្តែ​វា​មិន​អាច​ធ្វើ​ទៅ​រួច​ទេ​ដែល​អ្នក​អាច​ទៅ​ពិនិត្យ​មើល​ទំហំ​លិង្គ​បុរស​គ្រប់គ្នា​បាន​នោះ។ សំណាង​ល្អ យើង​នៅ​មាន​វិធី​អាច​ទាយ​ដឹង​ពី​ទំហំ​អាអូនតូច​របស់​បុរស​បាន​ដោយ​អនុវត្ត​តាម​ការមើល​រូបសម្បត្តិ​ខាងក្រៅ​របស់​ពួកគេ៖

 

 

១. ច្រមុះ

បើ​ទំហំ​ច្រមុះ​របស់​បុរស​ធំ អាអូនតូច​របស់​គេ​ក៏​ធំ​ដែរ។ ខ្ទង់​ច្រមុះ​វែង អាអូនតូច​គេ​ក៏​វែង​ដែរ ប្រហោង​ច្រមុះ​គេ​ធំៗ​បង្ហាញ​ថា ពងស្វាស​របស់​គេ​ក៏​ធំៗ​ដែរ។

២. ក

ជាទូទៅ​បើសិន ក របស់​បុរស​ធំ អាអូនតូច​របស់​គេ​ក៏​ធំ​ដែរ។ ដូចគ្នា​បើ ក របស់​គេ​វែង​បញ្ជាក់​ថា​លិង្គ​របស់​គេ​ក៏​វែង​ដែរ។

៣. ម្រាមដៃ

បើ​អ្នក​ចាប់អារម្មណ៍ សូម​ពិនិត្យ​មើល​ម្រាមដៃ​កណ្តាល​របស់​អ្នក អាអូនតូច​មាន​ប្រវែង​ស្មើនឹង​ម្រាមដៃ​កណ្តាល​របស់​អ្នក​ដែរ។

 

 

នេះ​បើ​យោងតាម​ការសិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​របស់​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ ទម្រង់ ទំហំ និង​ការបះ​រឹង​ឡើង​របស់​អាអូនតូច​បុរស​ម្នាក់ៗ​មិន​ដូចគ្នា​ឡើយ។ ហើយ​នៅ​លើ​លោក​នេះ​ក៏​គ្មាន​បុរស 2នាក់​ណា​មាន​អាអូនតូច​ពិតជា​ដូចគ្នា​ទាំងអស់​នោះ​ដែរ៕