យី!!! ឡាន​សម័យនេះហើយ​ នៅ​ចាក់សោរចឹងទៀត គួរ​អោយ​ចង់សើច​ណាស់! – Kalib9 ប្លែកៗ | Kalib9
kalib9

យី!!! ឡាន​សម័យនេះហើយ​ នៅ​ចាក់សោរចឹងទៀត គួរ​អោយ​ចង់សើច​ណាស់!

អ្នកនឹង​ហួសចិត្តជាក់ជាមិនខានឡើង ពេល​រូប​ខាងក្រោមនេះ មិនគួរណាសោះ ខ្វះ​វិធី​ការពារឡាន​កុំអោយ​ចោរលួច រឺក៏ គេ​លួច​រំកិល​ចុះ​ឡើង ដោយ​គ្មាន​ការអនុញ្ញាតិ ម្ចាស់ឡាន​ទាំង នេះ ក៏​សម្រេច​ចិត្ត​ធ្វើ​នៅ​រឿង​នឹងស្មាន​មិន​ដល់ ដែល​អ្នក​នឹង​មើលហើយ​សើច​ដោយ​មិន​ដឹង​ខ្លួន​ នឹង​ក្រវី​ក្បាល​ថា​ចេះ​នឹកឃើញទៅរួច ។ ហាហាហា… តែកុំសើចគេ​ខ្លាំងពេក ព្រោះ​ថា ប្រសិន​បើមិន​ធ្វើ​បែបនេះ ទេ ឡាន​ទាំង​នេះ នឹង​មិនមាន​សុវត្ថិភាពឡើយ តោះ​ទាញចុះ​ក្រោម​ទៅ​មើល​ម្តងមួយរូបៗមើល ហើយ​ពិចារណា​ថា គេ​ចាក់​សោរចឹង​អាច​ការពារ​បាន ១០០% ដែរ​ឬទេ?

Who want to apply to study in Japan? And don’t know how to apply, right? Ok, Don’t worry. Please take your mobile and then call to 069373168 for consulting. Don’t be late because admission nearly close.

error: Content is protected !!