តាមពិតនៅពីក្រោយរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតដែលបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមគឺគួរអោយហួសចិត្តបែបនេះសោះ – Kalib9 ចែកចាយ ប្លែកៗ | Kalib9
kalib9

តាមពិតនៅពីក្រោយរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតដែលបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមគឺគួរអោយហួសចិត្តបែបនេះសោះ

ការបង្ហោះរូបភាពលើបណ្ដាញសង្គមគេតែងតែបង្ហោះរូបភាពស្អាតៗ គ្មានអ្នកបង្ហោះរូបអាក្រក់អោយអ្នកដទៃមើលនោះទេ តែយ៉ាងណាធាតុពិតនៅក្រោយគ្មានរូបភាពស្រស់ស្អាតទាំងនោះអាចមានរឿងហួសចិត្តមួយចំនួនទាក់ទងនិងកាយវិការ អ្នកថតក៏ដូចជាទេសភាពនៅជុំវិញនោះផងដែរ ។

 

ប្រភព ចងដឹង

error: Content is protected !!