ជួលជាងថតរូបអស់២៥០ដុល្លារលទ្ធផលចេញមកនិយាយលែងចេញ – Kalib9 ប្លែកៗ | Kalib9
kalib9

ជួលជាងថតរូបអស់២៥០ដុល្លារលទ្ធផលចេញមកនិយាយលែងចេញ

លោក​ Pam Dave Zaring បានជួលជាងថតរូបម្នាក់ដើម្បីថតរូបជុំគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ ដោយគាត់បានជួលជាងថតរូបនោះក្នុងតម្លៃ២៥០ដុល្លារ ប៉ុន្តែអ្វីជារឿងហួសចិត្តគឺកើតឡើងក្រោយពេលដែលជាងថតរូបម្នាក់នោះផ្ញើរូបថតអោយគាត់ ព្រោះរូបទាំងគឺមុខពួកគាត់សុទ្ធតែត្រូវបានកែច្នៃ ហើយមើលទៅគួរអោយអស់សំណើចមែនទែន ។

យ៉ាងណាក្រោយទទួលបានរូបថតលោក Pam Dave Zaring ក៏បានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមហើយបានរៀបរាប់ថា « Okay. This is not a joke. We paid a photographer, who claimed to be a professional. $ 250 for a family photo session. Please, see these REAL photos that she sent us … She said that the shadows were very bad in the beautiful, clear and sunny day and that her teacher never taught her to retouch photographs. Feel free to share. Literally, I had not laughed so much in years. You can share this … again, it’s NOT a joke, it’s the final product » ។

ដោយអត្ថន័យគាត់បានបញ្ជាក់ថាវាមិនមែនការភូតកុហកលេងនោះទេ ដោយគាត់បានជួលជាងថតថតរូបម្នាក់ដែលអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកជំនាញ ហើយគាត់បានចំណាយ២៥០ដុល្លារសម្រាប់ការថតរូបនេះ ប៉ុន្តែនៅពេលជាងថតរូបផ្ញើរូបថតមកកាន់គាត់ធ្វើអោយគាត់ហួសចិត្តខ្លាំង ខណៈដែលជាងនោះបានលើកឡើងថាគ្រូរបស់ខ្លួនមិនបានបង្រៀនបច្ចេកទេសថតក្រោមពន្លឺថ្ងៃនោះទេ ដែលវាធ្វើអោយរូបភាពមានស្រមោលខ្មៅ ។

តោះកុំចាំយូរទស្សនារូបថតដែលជាងនោះផ្ញើអោយគាត់ ៖

Who want to apply to study in Japan? And don’t know how to apply, right? Ok, Don’t worry. Please take your mobile and then call to 069373168 for consulting. Don’t be late because admission nearly close.

ប្រភពប្រែសម្រួល ចង់ដឹង