ពេលរៀនឡើងហត់ រៀនចប់បែរជានឹកទៅវិញ – Kalib9 ប្លែកៗ | Kalib9
kalib9

ពេលរៀនឡើងហត់ រៀនចប់បែរជានឹកទៅវិញ

ក្រោយការបញ្ចប់ការសិក្សាសិស្សានុសិស្សតែមានអារម្មណ៍រីករាយបន្ទាប់ពីឆ្លងផុតពេលវេលាដ៏តានតឹង ទាំងការខំរៀន មើលមេរៀន ទន្ទឹញរូបមន្តលំហាត់ ធ្វើកិច្ចការសាលាដាច់យប់ ហើយត្រូវក្រោកទៅរៀនគួរបន្ថែមទាំងដែលមេឃមិនភ្លឺ… ហឺមៗៗៗៗៗ ស្គាល់អស់ហើយគ្រប់​រសជាតិវេទនានោះ។ ប៉ុន្តែមិនមែនវេទនារហូតនោះទេមានលាយលំមកជាមួយនូវ​អនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនពិបាកបំភ្លេចបានដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលធ្លាប់យកចិត្តទុកដាក់ ធ្លាប់ជេរ ធ្លាប់ពិន័យ មិត្តភក្តិដែលធ្លាប់ញ៉ាំត្រាវ ដើរលេង ឌឺគ្នា បាញ់ពាក្យសម្តី ឈ្លោះគ្នា វ៉ៃគ្នា… ទីធ្លាសាលាដែលធ្លាប់រត់លេង ផ្លូវដើរចូលសាលា ដើរឡើងសឹកស្បែកជើង… ហាសហាៗៗៗ  នៅមានច្រើនណាស់រាប់មិន អស់ទេ។ ខាងក្រោមនេះជារូបភាពអនុវស្សាវរីយ៍ដែលសិស្សនៅសាលាចិនបានថតទុកមើលពេលចាស់ទៅ៖

Graduates get creative as they farewell university

អ្នកណាមិនស្គាល់រូបមន្តរបស់តាសក់សអាញស្តាញនោះ

Graduates get creative as they farewell university

Shopping Shopping ទាំងអស់គ្នា

Graduates get creative as they farewell university

យាយអត់ម៉ាម៉ាត់ទៅថា អត់មានស្នេហា ឬក៏ក្រាស់ (Crush) ក្នុងសាលា

Graduates get creative as they farewell university

កាលមុនធ្លាប់តែរត់ចូលថ្នាក់ព្រោះមកតាមផ្លូវហ្នឹងហេ៎ ឥឡូវអង្គុយថតមួយមើលអស់ម៉ាន

Graduates get creative as they farewell university

Team ស្រីស្អាតក្នុងសាលា

Graduates get creative as they farewell university

ប្រហែលជាមេវគ្គបញ្ចប់ហើយបានជាម៉ាដៃប៉ើងអស់អាលីង

Graduates get creative as they farewell university

Graduates get creative as they farewell university

Graduates get creative as they farewell university

Graduates get creative as they farewell university

Graduates get creative as they farewell university

Team Cosplay ប្រចាំសាលា

ប្រភព ៖ Chinadaily

Who want to apply to study in Japan? And don’t know how to apply, right? Ok, Don’t worry. Please take your mobile and then call to 069373168 for consulting. Don’t be late because admission nearly close.