កញ្ញា បូ វី ទំងន់104គីឡូ !!! តែបើរាងវិញ ប្រុសៗឃើញនឹកស្មានពុំដល់ព្រោះតែ…! – Kalib9 ចែកចាយ | Kalib9
kalib9

កញ្ញា បូ វី ទំងន់104គីឡូ !!! តែបើរាងវិញ ប្រុសៗឃើញនឹកស្មានពុំដល់ព្រោះតែ…!

ថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនមកទស្សនានារីស្រស់ស្អាតម្នាក់ ដែលនាងមានទំងន់104 គីឡូ !!អូហូ… ស្អាតត្រង់ណាទៅលោកព្រះ បើទំងន់រហូតដល់ទៅ104 គីឡូ មិនធាត់ដូចជ្រូកទេអី.? ឈប់សិន! កុំទាន់វិនិច្ឆ័យមុនគិត បើយើងមិនទាន់ឃើញដោយភ្នែកខ្លួនឯងផ្ទាល់ ច្បាស់ណាស់នាង បូវី មានទំងន់104គីឡូ តែអ្វីដែលគួអោយចាប់អារម្មណ៍នោះគឺ នាងមានរាងស្អាតណាស់ ចង្កេះតូចច្រឡឹង មើលទៅ មើលមក អ្នកដែលមានទម្ងន់តិចអាចនឹងរាងមិនស្អាតដូចនាងផង ខ្ញុំនិយាយបែបនេះគ្រប់គ្នាច្បាស់ជាមិនជឿ ហើយនៅក្នុងចិត្តច្បាស់ជាចង់ទៅឃើញសម្រស់នឹងរាងរបស់នាងខ្លាំងណាស់ហើយ ចឹងចាំកាលទៀត ទៅមើលទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅ៖