ចឹងៗរឿនអីលក់មិនដាច់! អ្នកលក់អាហារ Street Food ដែលទាក់ទាញបំផុតក្នុងពិភពលោក – Kalib9 ចែកចាយ | Kalib9
kalib9

ចឹងៗរឿនអីលក់មិនដាច់! អ្នកលក់អាហារ Street Food ដែលទាក់ទាញបំផុតក្នុងពិភពលោក

មួយរយះក្រោយនេះយើងសង្កេតឃើញថា អាហារstreet Foodបានរីកដុះដាលខ្លាំងមែនទែន នៅតាមផ្លូវណាក៏ឃើញមានដែរ ព្រោះវាថ្លៃហើយចំពោះរសជាតិវិញក៏អាចទទួលយកបានដែរ។

មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះ បើបានអ្នកលក់ស្អាតទៀតច្បាស់ណាស់ ដាច់រកម៉ែរកឪហើយ។ ចុះបើបានអ្នកលក់ស្អាតស្អាតដូចក្នុងរូបនេះទៀត ប្រហែលជាឈប់ហូបបាយផ្ទះហើយមើលទៅ:

អ្នកលក់សាច់គោ សាច់ជ្រូក

 

 

 

 

អ្នកលក់នំរ៉ូទី

 

 

 

អ្នកលក់ចៃយ៉ចិន

 

 

 

អ្នកលក់ចេកចៀន ដំឡូងឆឹង

 

 

 

 

អ្នកលក់សាច់អាំង

 

អ្នកលក់ស៊ុប (បញ្ចាក់មិនមែនស៊ុបកាហេទេ)

 

 

 

អ្នកលក់ទឹកក្រឡុក