ភាព​ខុស​គ្នា​រវាង​មនុស្ស​ប្រុស ​និង​ស្រី ​៖ ​ខួរក្បាល ​និង​ភាព​ឆ្លាត​វៃ – Kalib9 សម្រស់ & សុខភាព | Kalib9
kalib9

ភាព​ខុស​គ្នា​រវាង​មនុស្ស​ប្រុស ​និង​ស្រី ​៖ ​ខួរក្បាល ​និង​ភាព​ឆ្លាត​វៃ

តើ មនុស្ស ស្រី ពូកែ ធ្វើ កិច្ចកា បាន ច្រើន ជាង មនុស្ស ប្រុស ប៉ុន្តែ មិន ពូកែ ខាង ការ មើល ផែនទី មែន ឬទេ?

មិន ចាំបាច់ ឆ្ងល់ ទេ មនុស្ស ប្រុស និង មនុស្ស ស្រី មាន ភាព ខុស គ្នា ក្នុង ការ ប្រព្រឹត្ត ។

Who want to apply to study in Japan? And don’t know how to apply, right? Ok, Don’t worry. Please take your mobile and then call to 069373168 for consulting. Don’t be late because admission nearly close.

ខាងក្រោម នេះ យើង នឹង សិក្សា អំពី ភាព ខុស គ្នា រវាង មនុស្ស ប្រុស និង មនុស្ស ស្រី ដែល នឹង ពិភាក្សា ពី រឿងរ៉ាវ ជុំវិញ នោះ ។ មនុស្ស យើង មាន កោសិកា សរសៃប្រសាទ ជាង ១០០០ ទៅ ១៥០០០ កោសិកា ដែល គេ ហៅ ថា កោសិកា កាយ ប្រសាទ និង synapse( តំណ ភ្ជាប់ កោសិកា សរសៃប្រសាទ ) រាប់ លាន ប៉ុន្តែ ដំណើរការ នៃ ខួរក្បាល នៅ តែ ដដែល ។ យើង មិន អាច ដឹង ច្បាស់ ថា តើ ភាព ខុស គ្នា នៃ រាង កាយ និង ខួរក្បាល ប៉ះពាល់ ដល់ ការ ប្រព្រឹត្ត របស់ យើង បាន ច្រើន ប៉ុនណា នោះ ទេ ។

ខួរក្បាល ដែល មនុស្ស ស្រី មាន លក្ខណៈ ខុស ពី មនុស្ស ប្រុស មនុស្ស ស្រី មាន ខួរក្បាល តូច ជាង មនុស្ស ប្រុស ( មាន ទម្ងន់ តិច ជាង ១០០ ក្រាម ) ប៉ុន្តែ ដូចដែល យើង ដឹង ស្រាប់ ហើយ ទំហំ តូច ឬ ធំ មិន សំខាន់ នោះ ទេ ។ ឧទាហរណ៍ សត្វ ដំរី មាន មាឌធំ ខួរក្បាល ធំ ជាង មនុស្ស ប៉ុន្តែ គ្មាន នរណា ម្នាក់ ជឿ នោះ ទេ ថា សត្វ ដំរី ឆ្លាត ជាង មនុស្ស ។

មនុស្ស ស្រី មាន កោសិកា ខួរក្បាល តិច ជាង កោសិកា ខួរក្បាល មនុស្ស ប្រុស ៤ ភាគរយ ប៉ុន្តែ វា មិន មាន ន័យ ថា មនុស្ស ស្រី ប្រើប្រាស់ ខួរក្បាល តិច ជាង នោះ ទេ ។ វា ក៏ មាន មនុស្ស ប្រុស ស្រី ដែល មាន លក្ខណៈ ខុស គ្នា ជា ច្រើន ទៀត ដែរ ។

Frontal lobe នៃ ខួរក្បាល ដើរតួ នាទី យ៉ាង សំខាន់ ក្នុង ការ វាយតម្លៃ សកម្មភាព ផែនការ នា ពេល ខាង មុខ និង ភាសា ។ មនុស្ស ស្រី មាន កោសិកា នៅ ត្រង់នេះ ច្រើ ង ជា មនុស្ស ប្រុស ។

The hemisphere ខួរក្បាល ដែល ចែក ជា ពីរ នេះ ធ្វើការ ខុស គ្នា យ៉ាង ពិតប្រាកដ ។ ផ្នែក ខាងស្ដាំ ជួយ យើង ក្នុង ការ គិត វិភាគ ផ្ទុយ ទៅ វិញ ផ្នែក ខាងស្ដាំ ជួយ ឲ្យ យើង មើលឃើញ រឿងរ៉ាវ ទាំងមូល ដែល មានការ វាយតម្លៃ និង អារម្មណ៍ ។ មនុស្ស ប្រុស ទំនងជា មាន ខួរ ក្បាល ផ្នែក ខាងឆ្វេង ផ្ទុយ ទៅ វិញ មនុស្ស ស្រី មាន ខួរក្បាល ទាំង ពីរ ស្មើគ្នា ។

The corpus callosum បញ្ជូន ព័ត៌មាន រវាង ផ្នែក ទាំង ពីរ នៃ ខួរក្បាល ។ មនុស្ស ស្រី មាន corpus ធំ ជាង មនុស្ស ប្រុស ដែល អាច ពន្យល់ ថា មនុស្ស ស្រី ទទួល បាន ពិន្ទុ ច្រើន ជាង មនុស្ស ប្រុស នៅ ពេល ធ្វើតេស្ត ដោយសារ មនុស្ស ស្រី មាន ភាព រហ័សរហួន ។

The Lymbic system មាន ឥទ្ធិពល ដល់ អារម្មណ៍ ហើយ វា មាន ភាព ទូលំទូលាយ ចំពោះ មនុស្ស ស្រី ។

សរុប មក ខួរក្បាល មនុស្ស ស្រី មាន សមត្ថភាព បញ្ជូន ព័ត៌មាន រវាង ផ្នែក ទាំង ពីរ ការណ៍ ពិត ទាំងនេះ អាច បញ្ជាក់ ថា មនុស្ស ស្រី មាន ភាព ឆ្លាត វៃ អស្ចារ្យ ជាង ខួរក្បាល មនុស្ស ប្រុស ។

limbic system កាន់តែ ធំ អាច មាន ន័យ ថា មនុស្ស ស្រី មាន ភាព ឆ្លាត វៃ ទៅ រក អារម្មណ៍ អវិជ្ជមាន ដែល ធ្វើ ឲ្យ ពួក គេ មាន បញ្ហា ប្រឈម នឹង ជំងឺ បាក់ទឹកចិត្ត ។

សារធាតុ ប្រផេះ និង សារធាតុ ស ដំណើរការ នៃ ការ បញ្ជូន ព័ត៌មាន ទៅ តាម រយៈ សារធាតុ ប្រផេះ ផ្ទុយ ទៅ វិញ សារធាតុ សត ភា្ជ ប់ ផ្នែក ទាំង ពីរ នៃ ខួរក្បាល ដែល អាច ឲ្យ យើង ធ្វើការ គ្រប់ បែប យ៉ាង ។ មនុស្ស ស្រី មាន សារធាតុ ស ច្រើន ជាង មន សុ្ស ប្រុស ផ្ទុយ ទៅ វិញ មនុស្ស ប្រុស មាន សារធាតុ ប្រផេះ បាន ច្រើន ជាង មនុស្ស ស្រី ។

តើ ភាព ខុស គ្នា ទាំងនេះ អាច ពន្យល់ ទ្រី ស្ដី មួយ ដែល ថា មនុស្ស ស្រី ធ្វើការ ច្រើន ជាង មនុស្ស ប្រុស មែន ទេ ?

Hypothalamus ត្រួតត្រា ប្រព័ន្ធ អង់ ដូ គ្រី ន ដែល ផលិត អ័រម៉ូន នៅ ក្នុង រាង កាយ ។ តួនាទី របស់ វា គឺ ធ្វើ ឲ្យ តួនាទី ផ្លូវភេទ ការ ទទួលទានដំណេក ជាតិ ទឹក និង រក្សា សីតុណ្ហភាព នៅ ក្នុង រាង កាយ ឲ្យ នៅ ស្ថិត ស្ថិរ ។ ចំពោះ មនុស្ស ប្រុស hypothalamus ធំ និង មាន ផ្ទុក កោសិកា ច្រើន ជាង មនុស្ស ស្រី ពីរ ដង ។

ការ វាស់វែង នូវ ភាព វៃឆ្លាត រវាង មនុស្ស ប្រុស និង មនុស្ស ស្រី ទោះបីជា ពួក គេ មាន រាង កាយ ខួរក្បាល ខុស គ្នា ក៏ ដោយ វា ហាក់ដូចជា រឿង តូចតាច តែ ប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើ មាន ច្រើន ភាព ខុស គ្នា រវាង ពួក គេ ភាព វៃឆ្លាត ដែល គេ មានការ ព្រួយបារម្ភ ។ ពិន្ទុ មធ្យម នៃ ភាព ឆ្លាត វៃ (the average IQ score) ចំពោះ មនុស្ស ប្រុស និង មនុស្ស ស្រី មាន ភាព ប្រហាក់ ប្រហែល គ្នា ប៉ុន្តែ វា មិន មាន ន័យ ថា យើង មាន លក្ខណៈ ដូច គ្នា នោះ ទេ ។

ជា ការណ៍ ពិត មនុស្ស ប្រុស មាន លក្ខណៈ ខុស ដាច់ ស្រឡះ ពី មនុស្ស ស្រី ។ នោះ មាន ន័យ ថា មាន មនុស្ស ប្រុស ភាគច្រើន ឆ្លាត វៃ ជាង មនុស្ស ស្រី ។

ការ ធ្វើតេស្ត ដ៏ ពេញ និយម បំផុត ដែល រួម មាន IQ តេស្ត និង SAT តេស្ត ។ ហើយ ក៏ មាន ការ តវ៉ា មួយ ដ៏ ធំ ដែរ តេស្ត នោះ មានគុណ សម្បត្តិ សម្រាប់ មនុស្ស ប្រុស ( ក្មេង ប្រុស ) ជាង មនុស្ស ស្រី ( ក្មេង ស្រី ) ។ ឧទាហរណ៍ សំណួរ មួយ បាន សួរ អំពី ល្បឿន នៃ ការ បើកបរ រថយន្ត ពីរ ដែល វា អាច ជា សំណួរ ងាយស្រួល មួយ សម្រាប់ មនុស្ស ប្រុស ។

ការ ស្រា ជ្រាវ មួយ បាន បង្ហាញ ថា បើ និយាយ ឲ្យ ទូលាយ មនុស្ស ប្រុស ធ្វើការ ប្រសើរ ជាង មនុស្ស ស្រី នៅ ពេល ធ្វើតេស្ត visual-spatial tests ពួក គេ ពូកែ យល់ ពី រឿង ដែល យើង បានឃើញ ហើយ ដាក់ វា ទៅ ក្នុង បរិបទ ឧទាហរណ៍ ដូច ជា ផ្លូវ ដែល រថយន្ត នោះ ធ្វើ ដំណើរ។ មនុ សុ្ស ប្រុស ពូកែ ខាង គណិត វិទ្យា នៅ ពេល ដែល ធ្វើតេស្ត ។ មនុស្ស ស្រី ពូកែ ខាង ភាសា ពាក្យ ក៏ ដូច ជា ការ មាន ហេតុផល សមរម្យ ។

គេ ក៏ ពូកែ ខាង តេស្ត ដែល ផ្ដោត ទៅ លើ ការ ចង ចាំ ផង ដែរ ។ វា មិន ធ្វើ ឲ្យ យើង ភ្ញាក់ផ្អើល នោះ ទេ ថា មនុស្ស ប្រុស ចំនួន ច្រើន ទទួល បាន ពិន្ទុ ខ្ពស់ ក្នុង មុខ វិទ្យា វិទ្យាសាស្ត្រ ប៉ុន្តែ វា ខុស គ្នា តិចតួច ប៉ុណ្ណោះ ឬ គ្មាន ភាព ខុស គ្នា រវាង ចំនួន មនុស្ស ប្រុស និង មនុស្ស ស្រី ដែល ទទួល បាន ពិន្ទុ ខ្ពស់ ក្នុង ជំនាញ សិល្ប៍ និង មនុស្សសាស្ត្រ ៕

រក្សាសិទ្ធនិងផ្ដល់សិទ្ធដោយ healthandbeautyhack

Who want to apply to study in Japan? And don’t know how to apply, right? Ok, Don’t worry. Please take your mobile and then call to 069373168 for consulting. Don’t be late because admission nearly close.