និយមន័យនៃជីវិត – Kalib9 គំនិត | Kalib9
kalib9

និយមន័យនៃជីវិត

ជីវិត គឺស្ថិតនៅលើយើងជាអ្នកឱ្យនិយមន័យ នៅពេលដែលរីករាយ នៅពេលដែលគ្មានទុក្ខ ជីវិតគឺស្ថិតក្នុងអត្ថន័យល្អប្រសើរ ស្រស់បំព្រង ប៉ុន្តែ នៅពេលដែលជីវិត ស្ថិតក្នុងសភាពមួហ្មង ទុក្ខសោក ព្យុះបក់បោកញាំញី ពោរពេញដោយសេចក្ដីទុក្ខ លំបាក ជួបឧបសគ្គរាំងស្ទះ ពេលនោះហើយ ដែលអ្នកគិតថា ជីវិតនេះ គ្មានន័យអ្វីអ្វីឡើយ ជីវិតនេះមិនសមនឹងនៅបន្តទេ …

តែតាមពិតទៅ គ្រប់ជីវិតដែលរស់នៅ គឺត្រូវតែជួបប្រទះនូវរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះ ជីវិតណាក៏ដូចជីវិតណាដែរ គឺត្រូវតែមាន ទុក្ខនិងសុខនៅលាយឡំគ្នា គ្រាំគ្រា ឈឺផ្សា ឯកា បរាជ័យ រីករាយ ស្រស់ស្រាយ សប្បាយ ក្អាកក្អាយ ខ្វាយខ្វល់ អំពល់ រីងរៃ ប្រៃ ល្វីង ជូរ ចត់ ហើយប្រសិនបើជីវិតណា ដែលអត់បានជួយបនូវរឿងទាំងអស់នេះ ជីវិតនោះក៏គ្កានអ្វីពិសេស គួរឱ្យចង់នឹកនា ក្រើនរំលឹក និងចងចាំដែរ ។

ប៉ុន្តែ មិនថាជីវិត អ្នកមាន ឬអ្នកខ្សត់ គឺគ្រប់ជីវិត សុទ្ធតែធ្លាប់ស្ថិតក្នុងសភាពទាំងហ្នឹង អ៊ីចឹងហើយ សូមកុំតូចចិត្ត អស់សង្ឃឹម នៅពេលដែលអ្នកជួប ឧបសគ្គ បញ្ហា ភាពឯកា ការឈឺផ្សា ឬការឈឺចាប់ អ្នកត្រូវតែចាប់ផ្ដើមជាថ្មី ដើម្បី ស្វែងរកនូវអត្ថន័យឱ្យជីវិតអ្នកឡើងវិញ ។

ពេលសប្បាយ ក៏ភ្លេចគ្រាក្រលំបាក នៅពេលដែលជួបឧបសគ្គ បញ្ហា ការឈឺចាប់ ឬខូចចិត្ត សូមកុំភ្លេចគិត ដល់ក្ដីសង្ឃឹម ហើយត្រូវសម្លឹងទៅមុខ ថ្ងៃមួយ សេចក្ដីទុក្ខលំបាកទាំងឡាយ និងចាកចេញឆ្ងាយពីអ្នកជាមិនខាន ឱ្យតែអ្នក ព្យាយាម ជំនះ វា ដោយសេចក្ដីអត់ធ្មត់ តាំងចិត្ត ក្រោកឈរ ហើយបន្តដំណើរទៅមុខជារឿងយៗ … ។

Who want to apply to study in Japan? And don’t know how to apply, right? Ok, Don’t worry. Please take your mobile and then call to 069373168 for consulting. Don’t be late because admission nearly close.