លក្ខណៈមនុស្សកើតឆ្នាំកុរ – Kalib9 ហុងស៊ុយ | Kalib9
kalib9

លក្ខណៈមនុស្សកើតឆ្នាំកុរ

មនុស្សកើតឆ្នាំកុរ ជាតិកំណើតជានារីជិះជ្រូកជាពាហនៈ ជាមនុស្សមានបុណ្យវាសនា ពីអតីត មានគំនិតប្រាជ្ញខ្ពង់ខ្ពស់ ស្រឡាញ់សភាពស្ងប់ស្ងាត់និយាយស្តីតិច ចូលចិត្តដេកច្រើនដូចសត្វជ្រូក ចិត្តធ្ងន់ធ្ងរ បើមានការក្រេវក្រោធកើតឡើងហើយ នឹងចងគំនិតជាប់ក្នុងដួងចិត្ត។

ជាមនុស្សចូលចិត្តគិតច្រើន មាននិស្ស័យឆ្មើងឆ្មៃ។ មានមិត្តភក្តិច្រើន ប្រកបកិច្ចការអ្វីៗច្រើនតែបានធ្វើមេកោយរបស់គេ ដោយសារតែគំនិតប្រាជ្ញារបស់ខ្លួន។

មានសេចក្តីស្នេហានឹងនរ ជាមនុស្សលាក់គំនួចតែប្រច័ណ្ឌច្រើន។ មុខរបរដែលមនុស្សកើតឆ្នាំកុរគម្បីប្រកាន់យកគឺជាការធ្វើជំនួញជួយប្រែលក់ដូរ និងបានទៅជាអ្នកមានស្តុកស្តម្ភ ពីព្រោះជាមនុស្សចេះសំចៃ ត្បិតត្បៀតសន្សែសន្សំ បើធ្វើការក្នុងក្រសួងរដ្ឋការមិនសូវមានការចម្រើនលូតលាស់ប៉ុន្មានទេ។

(ដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅទស្សន៍កំណត់តាមឆ្នាំកំណើត)

Who want to apply to study in Japan? And don’t know how to apply, right? Ok, Don’t worry. Please take your mobile and then call to 069373168 for consulting. Don’t be late because admission nearly close.