ឃើញឡូយអីញ្ចឹង ការពិតគេថតនៅលើតុទេ ! – Kalib9 ចែកចាយ | Kalib9
kalib9

ឃើញឡូយអីញ្ចឹង ការពិតគេថតនៅលើតុទេ !

មហាជនជាច្រើនបានបញ្ចេញនូវអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើល ក្រោយពេលដែលបានឃើញការពិតនៅពីក្រោយរូបថតរថយន្ត  Volkswagen Beetle ដែលថតដោយ លោក Felix Hernandez ។

បើមើលតាមរយៈរូបថតដែលគាត់បានថតនោះ គ្រប់បានប៉ានស្មានថាវាប្រហែលជាថតនៅតំបន់ដែលមានទេសភាពគួរឲ្យទាក់ទាញមួយ ហើយធ្វើការកែសម្រួលឲ្យកាន់តែស្រស់ស្អាត ប៉ុន្តែការពិតគឺផ្ទុយស្រឡះ ដោយសារតែអ្នកជំនាញថតរូបរូបនេះបានបង្ហើបឲ្យដឹងថា ការពិតរូបថតទាំងនោះគាត់ថតនៅលើតុតែប៉ុនណោះ ។

ការពិតទិដ្ឋភាពដែលគ្រប់គ្នាគិតថាជាតំបន់ដែលមានទេសភាពគួរឲ្យទាក់ទាញនោះជាទិដ្ឋភាពដែលគាត់បានកែច្នៃលើតុតែប៉ុនណោះ ចំណែកឯរថយន្តដែលគ្រប់គ្នាបានឃើញគ្រាន់តែជារថយន្តតូចៗដែលគាត់បានតុបតែងតែប៉ុនណោះ ។

ប្រភព ៖ petapixel

error: Content is protected !!