ម្សិលមិញ MKBHD ចេញមកកូរផ្អើលពិភពលោកដោយសាររឿងមួយ – Kalib9 ចែកចាយ | Kalib9
kalib9

ម្សិលមិញ MKBHD ចេញមកកូរផ្អើលពិភពលោកដោយសាររឿងមួយ

អ្នកដែលចូលចិត្តផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាស្ទើរ៩០ភាគរយហើយ ស្គាល់អ្នកReview ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដ៏ល្បីលើ លោកMarques Brownlee ។ កាលពីម្សិលមិញ Marques បានបង្ហោះវីដេអូ Review មួយដែលនិយាយពី Speaker Bixby របស់ Samsung ដែលចេញមកប្រជែងជាមួយ Homepod របស់ Apple និង Google Home របស់ Google។

គ្រប់គ្នាចាប់អារម្មណ័វាខ្លាំងដោយសារតែ Samsung មិនទាន់បញ្ចេញវាជាផ្លូវការនៅឡើយ ចុះហេតុអ្វីបានជា Marques មានសិទ្ធកាន់វាមុនគេ? ហើយ Bixby នេះក៏ធ្វើការឡប់ៗ ដែលខុសពី Speaker របស់ក្រុមហ៊ុនដទៃ ជាពិសេសវាឆ្លៀតសួរ Google Assistant (Hey Google) ដើម្បីស៉ំចម្លើយទៀតផង ។

Who want to apply to study in Japan? And don’t know how to apply, right? Ok, Don’t worry. Please take your mobile and then call to 069373168 for consulting. Don’t be late because admission nearly close.

ចម្ងល់នេះបានធ្វើអោយមនុស្សម្នាក់រាប់សែននាក់បាក់ចង្កេះ នៅចុងវីដេអូក្រោយពីMKBHDបញ្ចប់ជាមួយនឹងApril Fool Day។