#កុំបំផ្លាញអនាគតនិងជីវិតមនុស្សស្រីម្នាក់ឱ្យសោះ – Kalib9 សង្គម & ជិវិត | Kalib9
kalib9

#កុំបំផ្លាញអនាគតនិងជីវិតមនុស្សស្រីម្នាក់ឱ្យសោះ

Who want to apply to study in Japan? And don’t know how to apply, right? Ok, Don’t worry. Please take your mobile and then call to 069373168 for consulting. Don’t be late because admission nearly close.

ស្នេហា គឺជាការលះបង់ ការយល់ព្រម និងការផ្ដល់ឱ្យ មនុស្សស្រីម្នាក់ នាងព្រមលះបង់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីអ្នក ព្រោះតែពាក្យថាស្រឡាញ់ នាងជឿជាក់លើអ្នក នាងគោរពអ្នក នាងឱ្យតម្លៃអ្នក ហើយវាក៏ជាឱកាស ដែលអ្នកអាចបំផ្លានាងបានយ៉ាងងាយ ។

តែមុននឹងអ្នក ចង់បំផ្លាញនាង អ្នកត្រូវដឹងថា ខ្លួនអ្នកជាប្រុស ឯម្ដាយអ្នកក៏ជាស្រីដែរ អ្នកគួរតែយល់ហើយថា ការលះបង់មានតម្លៃខ្លាំងប៉ុនណា មានមនុស្សស្រី មិនប៉ុន្មាននាក់ទេ ដែលព្រមលះបង់ឱ្យអ្នកគ្រប់យ៉ាង បន្ទាប់ពីម្ដាយរបស់អ្នក ។

បើអ្នកបំផ្លាញនាង មានន័យថាអ្នក កំពុងតែបំផ្លាញអនាគត និងតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងដូចគ្នា ស្លាកស្នាម ​​នៅលើរាងកាយរបស់នាង មិនយូរវានឹងរលុប តេការឈឺចាប់់ ដែលនៅក្នុងចិត្ត ​វានឹងចងចាំពេញមួយជីវិត អ្នកមិនអាចលុបបាបកម្ម ដែលអ្នកបានធ្វើទៅលើនាងបានឡើយ ។

បើមិនអាចផ្ដល់ឱ្យនាងមានក្ដីសុខសុភមង្គលក្នុងជីវិតទេ សូមចាកចេញពីនាងទៅ កុំនៅសន្សំកម្ម និងបំផ្លាញនាងអី អហោសកម្មឱ្យគ្នា ជាតិថ្មី ក៏មិនចាំបាច់ជួបលាងកម្មនឹងគ្នាទៀតដែរ ៕

សូមអធ្យាស្រ័យ ចំពោះរូបភាព ដោយក្ដីអនុគ្រោះ #Panha