​ក្លិន​មាត់អាចកំចាត់បានយ៉ាងងាយ!!! – Kalib9 សម្រស់ & សុខភាព | Kalib9
kalib9

​ក្លិន​មាត់អាចកំចាត់បានយ៉ាងងាយ!!!

(សុខភាព)៖ ក្រោយពេលបរិភោគ អាហារប្រភេទខ្លះរួច មាត់របស់យើងជាប់ក្លិនពិបាកលាងជម្រះណាស់ ជាពិសេសស៊ុបគោ ដែលមានខ្លាញ់គោជាប់មាត់រងើម។

ដូច្នេះហើយអ្នកត្រូវរកវិធី កម្ចាត់នូវក្លិនអាក្រក់នោះ ដោយវិធីនោះមិនពិបាក នៅក្នុងការអនុវត្តន៍ឡើយ។

អ្នកអាចកំចាត់ក្លិនអាហារ ជាប់មាត់យ៉ាងងាយស្រួល ដោយតែបេះស្លឹកត្របែក ២ ទៅ ៣សន្លឹកមកទំពារលេងឲ្យបែកម៉ដ្ឋ ដូចទំពារស្លាហើយខ្ពុលមាត់ចេញ។ ការធ្វើបែបនេះទោះជាយើងបរិភោគអាហារ ប្រភេទណាក៏អាចកម្ចាត់ក្លិនបានដែរ៕