ពិតជាប្លែកភ្នែក! ទិដ្ឋភាពឈូងសមុទ្រតូចៗស្អាតៗថតពីលើទូកកៃយ៉ាក់ – Kalib9 ចែកចាយ | Kalib9
kalib9

ពិតជាប្លែកភ្នែក! ទិដ្ឋភាពឈូងសមុទ្រតូចៗស្អាតៗថតពីលើទូកកៃយ៉ាក់

Tomasz Furmanek ជាអ្នកថតវ័យក្មេងម្នាក់ ដែលបានផ្តិតយកនូវទិដ្ឋភាពស្អាតៗ និងពិសេសអស្ចារ្យនៃឈូងសមុទ្រតូចៗនៅពេលលោកជិះនៅលើទូកកៃយ៉ាក់។ តាមរយៈ រូបថតដែលលោកថតបាននៅទីកន្លែងផ្សេងៗទាំងនេះ ពិតជាបង្ហាញនូវសម្រស់របស់ធម្មជាតិនៅជុំវិញខ្លួនយើង។

លោកប្រើទូកកៃយ៉ាក់ជាមធ្យោបាយព្រោះយល់ថា វាអាចជួយឱ្យលោកបានទៅដល់គៀកជិតនឹងធម្មជាតិស្អាតៗ ជាពិសេសកន្លែងដែលពិបាកចូលទៅដល់ ដើម្បីផ្តិតយករូបភាពស្អាតៗដូចជាទិដ្ឋភាពឈូងសមុទ្រតូចៗស្អាតៗដែលភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសន័រវេសខាងក្រោម។

ប្រភព៖ Wtfintheworld