រូបថត ៣០ សន្លឹក គ្រាន់តែឃើញក៏ប្រហោងពោះ និង ស្រៀវឆ្អឹងខ្នងជំនួស – Kalib9 ចែកចាយ | Kalib9
kalib9

រូបថត ៣០ សន្លឹក គ្រាន់តែឃើញក៏ប្រហោងពោះ និង ស្រៀវឆ្អឹងខ្នងជំនួស

តាមការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យា ព្រមទាំងការច្នៃប្រឌិតរបស់យុវវ័យសម័យនេះ ឃើញថាពួកគេចូលចិត្តធ្វើអ្វីអោយប្លែក និងថ្មីៗមិនច្រំដែល សូម្បីតែការថតរូបផ្ដិតយកទេសភាពដែលពួកគេចង់បាន ទោះជាពេលខ្លះវាហាក់ដូចជាប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយ។

 

ប្រភព ៖ Brightside