តើកូនខ្មែរប៉ុន្មាននាក់ដែលដឹងថា ក្រមា(រឺប៉ឹង)មាននៅលើចម្លាក់ប្រាសាទបាយ័ន? – Kalib9 ចែកចាយ | Kalib9
kalib9

តើកូនខ្មែរប៉ុន្មាននាក់ដែលដឹងថា ក្រមា(រឺប៉ឹង)មាននៅលើចម្លាក់ប្រាសាទបាយ័ន?

អាចារ្យធំ នគររាជ៖ «តើកូនខ្មែរប៉ុន្មាននាក់ដែលដឹងថា #ក្រមា (រឺប៉ឹង)មាននៅលើចម្លាក់ប្រាសាទបាយ័ន?»

ខ្ញុំបានទៅថតរូបក្រមាខ្មែរ(ជាមួយក្រុមការងារ #ទេសចរសង្ក្រាន្តស្រុកខ្មែរ)នៅប្រាសាទបាយ័នកាលទីថ្ងៃទី ១៦ មេសា ២០១៨។ ចៃដន្យក៏បានជួបបងមគ្គុទេស៍កំពុងពន្យល់ដល់ភ្ញៀវទេសចរ បារាំង អំពីរបៀបប្រើប្រាស់ក្រមា និងអត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រមាខ្មែរ។

ខ្ញុំសូមកោតសរសើរចំពោះឆន្ទៈមនសិការរបស់បងមគ្គុទេស៍យើង។ #Shareអោយកូនខ្មែរបានដឹងទាំងអស់គ្នា !

វីដេអូនៅខាងក្រោម ៖

ប្រភព៖ អាចារ្យធំ នគររាជ