ភាពយន្តល្បីៗទាំង ១១ អ្នកគួរតែទស្សនាបើសិនជីវិតអ្នកកំពុងតែដុនដាបខ្លាំង – Kalib9 ចែកចាយ | Kalib9
kalib9

ភាពយន្តល្បីៗទាំង ១១ អ្នកគួរតែទស្សនាបើសិនជីវិតអ្នកកំពុងតែដុនដាបខ្លាំង

លោកអ្នកសុទ្ធតែធ្លាប់ឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវលំបាកនៅក្នុងជីវិត ដូចជា មានជម្ងឺធ្ងន់ធ្ងរ ការក្ស័យធន់ ការបែកបាក់គ្នា ឬរឿងខកចិត្តអស់សង្ឃឹមផ្សេងៗទៀត ដែលពេលខ្លះវាពិតជាធ្វើអោយលោកអ្នកពិបាកទទួលយកណាស់។ ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកត្រូវដឹងថា ជីវិតត្រូវតែបន្ត ទោះជាមានរឿងអ្វីក៏ដោយ។ តើលោកអ្នកគិតថាជីវិតពិបាកណាស់មែនទេ? ទស្សនាភាពយន្តទាំង ១១ខាងក្រោមនេះ លោកអ្នកនឹងអាចប្រឈមមុខជាមួយបញ្ហាបានរឹងមាំជាងមុន ៖

១. If I Stay

២. Unconditional

៣. My Sister’s Keeper

៤. The Fault In Our Stars

៥. Soul Kitchen

៦. Now Is Good

៧. Still Alice

៨. My Life Without Me

៩. The Book Thief

១០. Restless

១១. Lion

ប្រភព ៖ Brightside

 

error: Content is protected !!