មើលរូបទាំងនេះបើមិនស្រៀវទើបចម្លែក – Kalib9 ចែកចាយ | Kalib9
kalib9

មើលរូបទាំងនេះបើមិនស្រៀវទើបចម្លែក

ធម្មតានៅពេលអ្នកជួបប្រទះហេតុគួរអោយខ្លាចណាមួយឬខណៈពេលដែលនៅទីខ្ពស់អ្នកប្រាកដជាមានអារម្មណ៍ស្រៀវខ្លួនហើយបេះដូងក៏លោតលឿនខុសចង្វាក់ផងដែរ យ៉ាងណាសាកមកមើលរូបប៉ុន្មានសន្លឹកនេះទៅមើលវាអាចអោយអ្នកមានអារម្មណ៍ថាស្រៀវដែរឬទេជាពិសេសទាក់ទងនិងពពួកសត្វដែលគួរអោយខ្លាច ។

ហើយគិតថាជាប់ប៉ុណ្ណា

ខ្លាចមួយណាជាងមើលទៅ

សត្វយកតុក្កតានេះធ្វើជាសំបុក

បើប្រហេសតែបន្តិចគឺចប់ហើយ

មានអ្នកចង់សាកទេ

ចុះម៉េចក៏ម្លឹងៗ

សង្ឃឹមថាជិតណឹងអត់មានអគ្គិភ័យកើតឡើងចុះ

បើ Admin ថែមលុយក៏អត់លេងចូលដែរ

សួរថាបើឃើញចឹងហ៊ានញាំុដែរ

មិនមែនព្រិលទេគឺសំបុកពីងពាងសុទ្ធតែម្ដង

ត្រូវការក្រដាសជូតមាត់ទេ

លេងបិទពួន

អីយ៉ាធំម្ល៉េះ

មានចំណាប់អារម្មណ៍ទេ

កំពុងតែបន្ទាន់ផងចង្រៃយ៏ចាំពេលក្រោយក៏បាន

ចេះតែហ៊ានតែម្ដង

error: Content is protected !!