ពួកគាត់ពិតជាកំពូលអ្នកច្នៃលើសពីអ្វីដែលអ្នករំពឹងទុក!!! – Kalib9 ចែកចាយ | Kalib9
kalib9

ពួកគាត់ពិតជាកំពូលអ្នកច្នៃលើសពីអ្វីដែលអ្នករំពឹងទុក!!!

ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែប្រើមធ្យោបាយនិងភាពច្នៃប្រឌិតតាមការគិតនិងទេពកោសល្យ ប៉ុន្តែជួនកាលការដោះស្រាយទាំងនោះមើលទៅមានភាពល្អប្រសើរ ប៉ុន្តែមួយចំនួនមិនមែនមិនល្អទាំងស្រុងទេគ្រាន់តែវាមិនសូវល្អប្រសើរព្រោះមើលទៅហាក់មានចំណុចឆ្គាំឆ្គង ។

កាត់បានយ៉ាងល្អ

ជិះទៅមុខបាន

ជិះលេងបណ្ដើរសម្អាតបណ្ដើរ

ញាក់សាចរកវិធីដែលថតដោយគ្មានដ្រូន

មុខស្អាតមើលមធ្យមងំ

ល្មមប្រមួយផ្ទះគាត់

ជិះឡូយទេ

ធុងចាស់ៗក៏យកមកប្រើការបាន

នេះបានអ្នកជំនាញអាំងសាច់

មិនចំណាយពេលខ្ចប់ដាក់ចូលយកម៉ង

ទៅហើយ

ច្នៃតមកឆ្ងាយ

អាតូចមិនឆេះលេងអាធំតែម្ដង

មិនមែនជិះអត់ប្រយោជន៍ទេ

កប់ដែរអត់