ស្នេហា ពាក្យថាស្នេហាវាពិតជាមានន័យណាស់សំរាប់មនុស្សពីរនាក់ – Kalib9 សង្គម & ជិវិត | Kalib9
kalib9

ស្នេហា ពាក្យថាស្នេហាវាពិតជាមានន័យណាស់សំរាប់មនុស្សពីរនាក់

ស្នេហា ពាក្យថាស្នេហាវាពិតជាមានន័យណាស់សំរាប់មនុស្សពីរនាក់ ដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ពីគ្នាទៅវិញទៅមក បារម្មណ៍ពីគ្នា យល់ពីអ្វីដែលដៃគូចង់បាន អ្វីដែលដៃគូមិនចូលចិត្ត…..

វាពិតជាសេចក្តីសុខពិតប្រាកដមួយដែលមនុស្សគ្រប់រូបចង់បាន……ការទាក់ពាក្យសំដីគ្នា ប្រចណ្ឌ ឈ្លោះប្រកែកគ្នា អន់ចិត្តដាក់គ្នាទៅវិញទៅមក…វាបានធ្វើឲមនុស្សពីរអ្នកដែលស្រលាញ់គ្នាពិតកាន់តែស្រលាញ់គ្នា ជឿជាក់លើគ្នាកាន់តែខ្លាំង……

រឿងរាវទាំងអស់នេះហើយ ដែលធ្វើឲជីវិតគូមានន័យ មានសេចក្តីសុខពិតប្រាកដមួយ…….ដូចរូបភាពនេះចឹង យើងគ្រាន់តែបានឃើញរូបថតក៏យើងអាចមើលដឹងសេចក្តីស្រលាញ់ដែលគាត់ទាំងពីរបានផ្តល់ឲគ្នាដែរ…….

វាពិតជាបញ្ចាក់ពីភាពស្មោះត្រង់មួយដែលអ្នកទាំងពីរបានផ្តល់ឲគ្នាទៅវិញទៅមក ឥតមានប្រែប្រួួលតាំងពីក្នេងរហូតមកដល់វ័យចាស់……តើគូស្នេហ៍ប៉ុន្មានគូដែលចង់បានក្តីស្រលាញ់បែបនេះ??……អ្នកមិនចង់បានមានតែចម្លែក😅
#P

error: Content is protected !!