មើលការឌីហ្សាញដំបូងបំផុតរបស់ផលិតផលទាំងនេះអ្នកអាចនឹងមិនជឿ – Kalib9 ប្លែកៗ | Kalib9
kalib9

មើលការឌីហ្សាញដំបូងបំផុតរបស់ផលិតផលទាំងនេះអ្នកអាចនឹងមិនជឿ

សព្វថ្ងៃនេះអ្នកស្ទើរតែមិនអាចរកឃើញនរណាម្នាក់ដែលមិនបានឃើញឧបករណ៍របស់ Apple ឬ Samsung ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយម៉ាកទាំងនេះមានរូបរាងខុសគ្នាស្រឡះនៅពេលដែលពួកគេបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូង

ប្រភព៖ BrightSide