រូបភាពដ៏អស្ចារ្យទាំង ១១ សន្លឹកដែលធ្វើឲ្យអ្នកចាញ់បោក និងភ្ញាក់ផ្អើលដោយមិនដឹងខ្លួន – Kalib9 ចែកចាយ | Kalib9
kalib9

រូបភាពដ៏អស្ចារ្យទាំង ១១ សន្លឹកដែលធ្វើឲ្យអ្នកចាញ់បោក និងភ្ញាក់ផ្អើលដោយមិនដឹងខ្លួន

គ្រាន់តែមើលធម្មតាៗខ្ញ៉ំជឿថាអ្នកប្រាកដជាមិនគិតថារូបថតទាំងអស់នេះមានភាពអស្ចារ្យនោះទេ ប៉ុន្តែសាកអានការណែនាំនៅពីលើរូបនីមួយៗហើយមើលរូបទាំងនោះម្ដងទៀតទៅមើលភាពអស្ចារ្យដែលខ្ញ៉ំនិយាយនោះនឹងបង្ហាញខ្លនជាក់ជាមិនខាន ហើយអ្នកនឹងដឹងថាអ្នកចាញ់បោករូបទាំងនេះ ។

១ ក៉ំគ្រាន់តែសន្លឹងមើល សាកគ្រវីក្បាលឆ្វេងស្ដាំហើយផ្តោតក្រសែភ្នែកទៅលើរូបនេះ រួចប្រាប់ខ្ញ៉ំថានោះជារូបរបស់នរណា ?

២ ជឿឬទេថាឡានទាំង ៣ នេះមានទំហំប៉ុនគ្នា បើមិនជឿទេសាកយកបន្ទាត់ទៅវាស់មើលទៅដឹងហើយ  វាស់ហើយក៉ំទាន់អាលយកបន្ទាត់ទៅណាទុកវាស់រូបលេខ ៣ ទៀត

បើអត់មានបន្ទាត់ទេចាំខ្ញ៉ំកាត់រូបខាងក្រោមមកដាក់ទន្ទឹមនឹងរូបកណ្ដាលឲ្យមើល

៣ ជឿឬទេរង្វង់ពណ៌ទឹកក្រូចទាំង ២ នេះមានទំហំប៉ុនគ្នា យកបន្ទាត់មកវាស់ទៅដឹងហើយ

បើអត់មានបន្ទាត់ចាំខ្ញ៉ំវាស់ឲ្យមើល

៤ បន្ទាតទាំង ៣ ហ្នឹង មួយណាវែងជាងគេ ? ជឿទេថាវាស្មើរគ្នា

សាកមើលទៅមើល ៖

៥ ជឿឬទេថារូបប្រាសាទទាំង ២ ដែលដាក់ទន្ទឹមគ្នានេះគឺជារូបតែមួយ

៦ នេះគ្រាន់តែជាការដាក់កញ្ចក់បាំងតែប៉ុនណោះ

៧ ជឿឬទេថាបន្ទាត់ដេកក្នុងរូបខាងក្រោមនេះគឺត្រង់ស្មើរ អត់វៀចចុះក្រោម ឬ ឡើងលើ ?

៨ ជឿទៅថាបន្ទាត់ពណ៌លឿងទាំង ២ នេះគឺមានប្រវែងស្មើរគ្នា

៩ នៅកណ្ដាលរូបភាពនេះមិនមែនជាមុខមនុស្សម្នាក់ទេ តែវាគឺជាមនុស្ស ២ នាក់កំពុងថើបគ្នា

១០ ជឿទេថា រូប A និង B មានពណ៌ដូចគ្នា

បើមិនជឿទេសាកមើលទៅមើល ៖

ហើយបើមិនជឿទៀតអាចបើកវាក្នុងកម្មវិធី Paint ឬ Photoshop រួចសាកមើលដោយខ្លួនឯងក៏បាន

១១  សម្លឹងមើលចំណុចកណ្ដាលអ្នកនឹងឃើញរង្វង់ជ៉ំវិញនោះមានចលនាជាក់ជាមិនខាន

ហើយនេះគឺជា GIF ដែលបង្ហាញពីការបំភាន់ភ្នែកផ្សេងៗទៀត ៖

តើរថភ្លើងនេះកំពុងតែរត់ចូលច្រកនោះ ឬ រត់ចេញពីច្រកនោះ

សម្លឹងឲ្យចំចំណុចកណ្ដាលអ្នកនឹងឃើញរង្វង់ពណ៌បៃតង

ឃើញទេវាគ្រាន់តែជារូបតែប៉ុនណោះ

នេះក៏ដូចគ្នា

ហើយនេះក៏មិនខុសគ្នាដែរ

ប្រភព