ស្អាតកប់!!! សំណេរដោយដៃដែលស្រស់ស្អាតមើលហើយមិនសរសើរមិនបាន!!! – Kalib9 គំនិត | Kalib9
kalib9

ស្អាតកប់!!! សំណេរដោយដៃដែលស្រស់ស្អាតមើលហើយមិនសរសើរមិនបាន!!!

បច្ចុប្បន្នសម្រាប់អត្ថបទប្រើជាផ្លូវការគេបានជំនួសដោយអត្ថបទដែលវាយចេញកុំព្យូទ័រព្រោះវាមើលទៅមានរចនាបទស្រស់ស្អាតទាំងគម្លាតនិងទ្រង់ទ្រាយអក្សរដូចដែលបានកំណត់ទុក យ៉ាងណាទម្លាប់នៃការសរសេរអោយស្រស់ស្អាតនៅតែចាំបាច់ព្រោះសំណេរដ៏ស្រស់ស្អាតអាចងាយស្រួលអោយអ្នកដទៃមើល

ហើយខ្លួនឯងក៏ងាយមើលដូចគ្នា ហើយក្រោមជាសំណេរស្រស់ស្អាតមួយចំនួនដែលប្រមូលបានពីការបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម ។ ( ប្រសិនបើប្រិយមិត្តមានរូបភាពនៃសំណេរជាភាសាខ្មែរស្រស់ស្អាតអាចខិមនៅខាងក្រោមអត្ថបទដែលបង្ហោះ Admin និងដាក់បញ្ចូលបន្ថែមក្នុងអត្ថបទ )

error: Content is protected !!