12 កន្លែងធម្មជាតិដ៏អច្ឆរិយៈរបស់ប្រទេសអ៊ីស្លង់ទាំងនេះនឹងទាក់ចិត្តរបស់អ្នកឱ្យចង់ទៅលេង – Kalib9 ប្លែកៗ | Kalib9
kalib9

12 កន្លែងធម្មជាតិដ៏អច្ឆរិយៈរបស់ប្រទេសអ៊ីស្លង់ទាំងនេះនឹងទាក់ចិត្តរបស់អ្នកឱ្យចង់ទៅលេង

មើលតាមប្រវត្តិសាស្រ្តមានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយប្រទេសអ៊ីស្លង់។ ប៉ុន្តែរូបភាពទាំងអស់នេះនឹងទាក់ចិត្តរបស់អ្នក។

១.​ Strokkur Geyser

២.​ Thingvellir

៣.​ Hverarond

៤. Dyrholaey

៥.Kerid 

៦. Dynjandi Waterfall

៧. Jökulsárlón 

៨. Dettifoss

៩. Landmannalaugar 

១០. Skógafoss

១១. Blue Lagoon

១២.  Gullfoss

 ប្រភព៖ HERBEAUTY

error: Content is protected !!