មើលរូបទាំង ១០ នេះរួចធានាថាមើលរឿងរន្ធត់បែបណាក៏លែងខ្លាចដែរ (សំណើច) – Kalib9 ចែកចាយ | Kalib9
kalib9

មើលរូបទាំង ១០ នេះរួចធានាថាមើលរឿងរន្ធត់បែបណាក៏លែងខ្លាចដែរ (សំណើច)

ចាប់តាំងពីតូចរហូតមកដល់ធំអ្នកធ្លាប់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ក្នុងការទស្សនាភាពយន្តបែបរន្ធត់រាប់មិនអស់ ទាំងប្រភេទខ្មោច ព្រាយបិសាយ និង ឃាតករសាហាវៗជាដើម ។ សួរថាខ្លាចទេ ? ចម្លើយប្រាកដជាខ្លាច ប្រិយមិត្តខ្លះប្រហែលជាមិនហ៊ានទាំងចូលបន្ទប់ទឹក ឬ បិទភ្នែកគេងផងក្រោយពីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តទាំងនោះ ។

ប៉ុន្តែបើបានទស្សនារូបទាំង ១០ នេះ រឿងប៉ុណ្ណឹងៗមានអីគួរឲ្យខ្លាច ការពិតមកពីតួអង្គក្នុងរឿងល្ងង់បានត្រូវឃាតករបិសាច ឬ ខ្មោចលងបាន ៖

ប្រភព ៖ Brightside.me