តោះមកមើលរូបភាព២៣សន្លឹកនេះដែលថតបានដោយចៃដន្យ – Kalib9 ប្លែកៗ | Kalib9
kalib9

តោះមកមើលរូបភាព២៣សន្លឹកនេះដែលថតបានដោយចៃដន្យ

មនុស្សក្នុងពិភពលោករបស់យើងនេះតែងតែធ្វើឱ្យយើងភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងអព្ភូតហេតុហើយរឿងជាច្រើនបានកើតឡើងដោយគ្មានការចូលរួមពីមនុស្ស។ ជាការពិតណាស់ទាំងនេះមិនមែនជាវេទមន្តទេពួកគេគ្រាន់តែជាការចៃដន្យដែលយើងមើលឃើញនៅគ្រប់ទីកន្លែង ជុំវិញខ្លួនយើង។

 ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩

២០

២១

 ២២

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Kalib9

ប្រភព៖ VK