២៤រូបភាពដែលបង្ហាញថារស់នៅម្នាក់ឯងមិនស្លាប់ទេ!!(មិនដែលមានអារម្មណ៍ឯកាទេ) – Kalib9 ប្លែកៗ | Kalib9
kalib9

២៤រូបភាពដែលបង្ហាញថារស់នៅម្នាក់ឯងមិនស្លាប់ទេ!!(មិនដែលមានអារម្មណ៍ឯកាទេ)

វិចិត្រករម្នាក់មកពីទីក្រុង Los Angeles Yaoyao Ma Van As បានបង្កើតរូបភាពស្អាត ៗ និងពន្លឺថ្ងៃដែលពណ៌នាខ្លួនឯងនិងឆ្កែ របស់នាង។ គំនូរគឺនិយាយអំពីជីវិតរបស់ម្ចាស់សត្វឆ្កែហើយអ្នកគ្រប់គ្នាដែលមានឆ្កែនឹងស្គាល់ខ្លួនឯងនៅក្នុងស្ថានភាពទាំងនេះ។

២៤. ឆ្កែរបស់អ្នកត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីដាស់អ្នកឡើងបើទោះបីវាឆាប់ពេកក៏ដោយនាពេលព្រឹក

២៣ លះបង់ម៉ោងរោទ៍របស់អ្នកចោលទៅយកឆ្កែមកចិញ្ចឹមវិញ

២២

២១ ច្រៀងតាមចិត្តចង់មិនរំខាននរណាគេ

២០

១៩

១៨

១៧

១៦

១៥

១៤

១៣

១២

១១

១០

តើអ្នកស្គាល់ខ្លួនឯងទេ? ចែករំលែកជាមួយយើងក្នុងមតិយោបល់។

ប្រែសម្រួលដោយ កាលីប៩
ប្រភព brightside.me