៨ លំហាត់ប្រាណ ដែលមានប្រសិទ្ធិភាពផ្តល់ឱ្យមានផ្ទៃពោះរាបស្មើរ ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ ៣០ ថ្ងៃ – Kalib9 សម្រស់ & សុខភាព | Kalib9
kalib9

៨ លំហាត់ប្រាណ ដែលមានប្រសិទ្ធិភាពផ្តល់ឱ្យមានផ្ទៃពោះរាបស្មើរ ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ ៣០ ថ្ងៃ

វិធីមួយក្នុងចំណោមវិធីល្អបំផុតដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រឈមនឹងជំងឺមហារីក ជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺបេះដូង។

នាពេលនេះយើងបានដកស្រង នូវការហ្វឹកហាត់ផ្នែកក្បាលពោះទាំង ៨ យ៉ាង ដែលអ្នកអាចធ្វើបាននៅផ្ទះរបស់អ្នកផ្ទាល់ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ ៣០ ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះនឹងមានអ្វីប្លែកជាក់ជាមិនខាន។ ជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកត្រូវការពេលត្រឹមតែ ១០ នាទីប៉ុណ្ណោះដើម្បីធ្វើលំហាត់ប្រាណទាំងនេះហើយអ្នកនឹងឃើញលទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងសប្តាហ៍ដំបូងរបស់អ្នក។

ទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកគួរតែចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងលំហាត់៤ នៃជម្រើសរបស់អ្នក។ ជាមួយគ្នាគួរតែត្រូវបានធ្វើសម្រាប់ចំនួនពេលវេលាដែលបានបញ្ជាក់ដោយមានការសម្រាក ១០ វិនាទីរវាងលំហាត់និមួយៗ។ ត្រូវប្រាកដថាធ្វើ ២ ដងក្នុងមួយវគ្គ ៗ ។

The rectus abdominis

1. Crunches, 15 times

2. Double leg reach, 10 times

3. Arm plank with knee dip, 15 times

4. Roll-ups, 10 times

5. Plank hip dips, 20 times


6. Boat pose aka Navasana, 1 time

7. Windshield, 10 times

8. Mountain climbers, 15 times

លំហាត់ទាំងនេះគឺល្អសម្រាប់ការធ្វើលំហាត់ប្រាណនៅផ្ទះ។ អ្នកមិនត្រូវការឧបករណ៍ពិសេសដើម្បីអនុវត្តវាទេគ្រាន់តែរាងកាយរបស់អ្នកនិងឆន្ទៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ សូមរីករាយចែករំលែកជាមួយយើងនូវមតិយោបល់ដែលលំហាត់ប្រាណជាអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្តហើយមួយណាអ្នកគិតថាវាជួយអ្នកច្រើនបំផុត។
មានការហាត់ប្រាណដ៏រីករាយ!

ប្រែសម្រួលដោយ កាលីប៩

ប្រភព brightside.me/