រូបភាព១៩សន្លឹកដែលគួរឱ្យអស់សំណើចនៅពេលមនុស្សថតជាមួយរូបចម្លាក់ – Kalib9 ប្លែកៗ | Kalib9
kalib9

រូបភាព១៩សន្លឹកដែលគួរឱ្យអស់សំណើចនៅពេលមនុស្សថតជាមួយរូបចម្លាក់

មានរូបភាពរូបថតមួយចំនួនដែលមនុស្សជុំវិញពិភពលោកយកពេលធ្វើដំណើរទៅបរទេស។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សមួយចំនួនបានសំរេចចិត្តបង្កើតគំនិតច្នៃប្រឌិតហើយបានថតជាមួយរូបចម្លាក់ ហើយក្លាយជាភាពទាក់ទាញមួយកម្រិតទៀត។

 ៦ ៧

១០

១១

១២

១៣

១៤

 ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Kalib

ប្រភព៖ BrightSide