២៥សន្លឹកនេះបន្ទាប់ពីអ្នកមើលហើយនឹងផ្ទុះសំណើច – Kalib9 ប្លែកៗ | Kalib9
kalib9

២៥សន្លឹកនេះបន្ទាប់ពីអ្នកមើលហើយនឹងផ្ទុះសំណើច

ការថតរូបគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង។ តាមធម្មតាមុននឹងយើងថតរូបតែងរៀបចំឱ្យល្អ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជួនកាលអ្វីៗត្រូវថតបាននៅលើកាមេរ៉ាដែលធ្វើឱ្យរូបថតចេញខុសគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលយើងបានគ្រោងទុក។

១. សុំធ្វើស្តាយតាមដែរហើយ ២. អត់ខ្វល់សំខាន់ចង់ហាត់ប្រាណ ៣. សុំថតដែរមក ៤. មួយបែបម្នាក់ទេចា ៥. ១ ២ ៣ ញញឹម ៦. មនុស្សនិងមាន់មួយណាលោតស្អាតជាង ៧. ??????????? ៨. ដូចជាចម្លែកមិចមិនដឹងទេ ៩. រូបថតជុំគ្រួសារ ១០. រត់កាត់មិនគេកំពុងDrama អីអត់ទេ ១១. អេក ស្រីស្អាត ១២. ម្យ៉ាងម្នាក់ទេចា ១៣. គួរឱ្យខ្លាច ១៤. ចុម ១៥. ល្បីថាក្បាលមនុស្សឆ្ងាញ់ហាហា ១៦.​ ឃើញគេថតរូបមិនបានមករំខានមែនហា ១៧. ដុះកន្ទុយ? ១៨. Same same but different ១៩. ពីតជារ៉ូមែនទិចមែន ២០.អត់ខ្វល់សំខាន់ចង់ថត ២១. នែថតអី ២២. មើលបានហាម Zoom ២៣. ពិតជាចៃដន្យមែន ២៤. អស់ខ្វល់សោះម៉ង ២៥. Cuteហេស ២៦. តោះFree style ២៧. អារម្មណ៍ពេលឃើញរបស់ញ៉ាំ

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Kalib9

ប្រភព៖ BrightSide