២៥សន្លឹកដែលមើលមួយភ្លែតគិតថាវាដូចជាកើតឡើងពិតៗ – Kalib9 ប្លែកៗ | Kalib9
kalib9

២៥សន្លឹកដែលមើលមួយភ្លែតគិតថាវាដូចជាកើតឡើងពិតៗ

ពេលខ្លះយើងសម្លឹងមើលរូបភាពហើយមិនអាចយល់ពីអ្វីដែលយើងកំពុងមើលឃើញ។ តើពិភពលោករបស់យើងជាកន្លែងបំភាន់ភ្នែកដ៏ល្អបំផុតឬតើវាគ្រាន់តែជាការគិតរបស់យើងដែលកំពុងតែលេងល្បិចជាមួយយើង? តោះមកទស្សនារូបភាពដែលក្រុមការងារ កាលីប៩ បាននាំយកមកទាំងអស់នេះ៖

 ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Kalib9

ប្រភព៖ BrightSide